De genealogische databank

van de genealogische vereniging "Golse Genen"

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 201 t/m 250 van 300,902

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 6019» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
201 (DTB Zeelst B/49.2/11v) JASPERS, Caspar Lambertus (I397094)
 
202 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. VAN TIGHELT, Jut Jans (I571301)
 
203 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. FABRI, Theodorus Cornelis (I541013)
 
204 (Fons In Belgie) DE ROOIJ, Fon (I510168)
 
205 (GA. Gorinchem RA NO. 89/71 dd. 9.7.1571: Adriaen Adriaens de jonge Corenvaeyer, woonende op Hoornaer. Ende droegh op aen Matheus Cornelis ende Gijsbert Meuse, woonende in Overslingelant onder Noordeloos. Een werff gelegen op Hoornaer, waer boven naest gelant is Aerdt Lenardts ende beneden de weduwe van Dionijs Janse, streckende van de Heerweg af tot de Werff van Adriaen Jans Pellen toe.-

GA. Gorinchem RA NO. 132/632 dd. 26.9.1571: Tussen Adriaen Adriaensz de jonge Coornvaeyer, eysser ten eenre ende Gijsbert Meeuse als gedaagde, questie over koop van een werf op Hoornaer -

GA. Gorinchem RA No. 93/114v dd. 14.11.1580: Compareerde Jan Marcus, wonende in Thienhoven, de welcke constitueert tot borge Adriaen Adriaens Coorenvayer, zijn zweer, op Hoornaer, die deze volgens vonnis van den hove van Hollant moet betalen aen Jan Willems, wonende op 't huis te Hooningen), trouwt circa 1580 met een onbekende vrouw. Uit het eerste huwelijk zijn bekend: 1. Aert Adriaens, geboren ca. 1580 en 2. Pieter Aerts, geboren ca. 1582.

Adriaan Adriaense Corevaer trouwt 2e keer, circa 1585 met Annigje Ariens Brouwer, dochter van Adriaen Henricxse Brouwer en Sijchgen Cornelisdr. Uit het tweede huwelijk zijn bekend: 3. Jacob Adriaens, geboren circa 1586, en 4. Pieter Ariens, geboren circa 1595. 
COREVAER, Adriaen Adriaensz (I611747)
 
206 (geb. akte: Johanna, overl. akte: Elisabeth) KUIJPERS, Johanna (Elisabeth) (I404432)
 
207 (geboren Dam)
Volgens het huwelijksregister te Oudenbosch van 08-05-1922 aktenummer 13, waarbij Jacobus Nicolaas Veraart en Wilhelmina Dam in de echt zijn verbonden, staat de volgende notitie:
" voorts verklaarde de bruidegom met toestemming der moeder - de bruid -bij deze te erkennen een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren te Oud en Nieuw Gastel den 26 januari 1908 en ingeschreven in het geboorteregister van dat jaar met den voornaam van Geertruida als dochter van Wilhelmina Dam welk kind door de moeder is erkend bij akte verleden voor den ambtenaar van den burgerlijken stand te Oud en Nieuw Gastel den 22 februari 1910." 
VERAART, Geertruida (I141729)
 
208 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. PAULISSEN, Jacobus Cornelis (I108416)
 
209 (geboren van Laarhoven) PAULISSEN, Antonius Cornelis (I108373)
 
210 (gedachtenisprentje) WATERSCHOOT, Henricus Wilhelmus (I401989)
 
211 (gedachtenisprentje) KEIJZERS, Anna Maria Wilhelmus (I395693)
 
212 (gedachtenisprentje: overleden in ziekenhuis) KUIJPERS, Franciscus (I399931)
 
213 (gedachtenisprentje: Petrus van Kruisdijk) VAN KRUIJSDIJCK, Peter Petrus (I410561)
 
214 (gedoopt als Anna de Groot) VAN GROOTEL, Anna (I395088)
 
215 (Geestelijke) VAN SAYN, Gerlach (I645817)
 
216 (genoemd Elisabeth) LOUMANN, Franziska (I580605)
 
217 (George Baker = Hans Bouwens , George Baker selection ) BOUWENS, Hans (I18025)
 
218 (gesneuveld bij Hermannstein vlak bij Wetzlar, 10 augustus 1328), werd graaf van Nassau-Dillenburg. VAN NASSAU, Johan (I645984)
 
219 (getrouwt op syn tyt). Gezin F1401796753
 
220 (getuige(n): Christoffel Stackenborg) STAKENBURG, Elisabeth (I644537)
 
221 (getuige(n): Jan Lips). STAKENBURG, Maria (I644533)
 
222 (getuigen: bruidegom: Francis Janssen; bruid: Isaac Eliens)
AGNC Trouwb. Geref. Hoogeloon-Vessem-Knegsel 22.5
TYPE religious
voor de kerk (DTB Hoogeloon 22.2/86v; getuigen: Isaac Eliens enFranciscus Janssen)
voor de kerk (getuigen: Petrus van Hove en Joannes Heesmans) 
Gezin F1365592498
 
223 (getuigen: Jan Dijkmans en Dorus Diepens)
voor de kerk (getuigen: Theodorus Diepens en Joannes Dijckmans) 
Gezin F1365593598
 
224 (getuigen: voor de bruidegom: zijn zuster Aliken Roelofs; voor de bruid:haar neef Hendrick Geerts)
AGNC Trouwb. Geref. Oerle-Wintelre-Zeelst 31.7 
Gezin F1365592433
 
225 (Godevaert) De Oude POYNENBORCH, Godert Peter (I507891)
 
226 (Goossens In Den Acker) HOEFNAGELS, Cornelis Gijsbert (I545869)
 
227 (Graaf van Isenburg In Limburg A.d. Lahn, Graaf In Einrich- en Niederlahngaues) VON ISENBURG, Gerlach I (I645825)
 
228 (Graaf van Isenburg) VON ISENBURG, Bruno I (I645824)
 
229 (Graaf Von Isenburg Im Westerwald) VON ISENBURG, Rembold I (I645822)
 
230 (Guilielma) Guilelma Johannes Guilelma-johannes VERSTIJNEN, Willemijn Jan (I520249)
 
231 (Heijltje Jan Blom, laat kinderen na) PETERS, Helena (I401142)
 
232 (Helena wed. Hendrik Looijkens; laat kindskinderen na) VAN BEERS, Helena Fransicus (I401174)
 
233 (Hendrina'S Dr ), (Ceelen) VAN LIEVERLOO, Maria (I459329)
 
234 (Hendrina) (Eerw. Zuster Maria Bernardina)
T Geboren te Gestel op 1 juni 1864, vertrekt op 9 juli 1888 naar Oirschot.
Geprofest klooster "Nazareth"te Oirschot 29 oktober 1889
Info van bidprentje: 
MOONEN, Johanna Henrica (Hendrina) (Eerw. Zuster Maria Bernardina) (I97017)
 
235 (Henricus Claes) MARTINUSDR, Margarita (I92420)
 
236 (hij woonde aan de Linde) HAENS, Henrica (I401658)
 
237 (hij woonde op Zonderwijk; 70 jr.; laat vrouw en 3 kinderen na) VAN HULST, Nicolaas (I410008)
 
238 (hij woonde te Strijp op Welschap; laat vrouw, kinderen en vastegoederen na) VAN HULST, Johannes (I404929)
 
239 (Hinderswilt ex patria Juliacensis/Gulickerland prope Aquisgranum (bij Aken). TILEMANS, Margarita Peter (I571345)
 
240 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F1358423895
 
241 (Hoef)smids RENS, Adriana Cornelia (I115268)
 
242 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. VERBUNT, Franciscus Wilhelmus Maria (I445145)
 
243 (huwelijksdatum vermeld bij inschrijving doop van dochter Henrica op3-7-1665) Gezin F1365592398
 
244 (in de kraam gestorven; laat man en een kind na) VAN LIEROP, Alegunda Joannes (I394641)
 
245 (in het Catharinaziekenhuis) WATERSCHOOT, Lambertus (I406613)
 
246 (in Huize Merefelt) WATERSCHOOT, Maria Hendrica Wilhelmina (I408620)
 
247 (in overlijdensakte van haar man genaamd: Megthilde Muijs)
DTB Strijp D/50/62 RK: dph: Joannes van der Vloedt en Joanna van deVelde. 
VAN DE VELDE, Mechtildis (I409726)
 
248 (in Veldhoven R14 fol. 263r d.d. 2-1-1677 wordt Willem Jan Ieuwens voor het eerst genoemd met de familienaam Baselmans)
V-RA 12 fol. 245v d.d. 1-2-1653: schuldbekentenis door Joost Hendrick Happen aan zijn zwager Willem Jan Ieuwens.
V-RA 12 fol. 252r d.d. 12-3-1653: overdracht van een Huijs, hof, zaai-en weilanden te Zeelst door de kinderen van Servaes Janssen aan Willem Janssen Ieuwens. Lasten op dit goed: 5 vat rogge à 8 st.\vat jrl. aan de rentmeester te Boxtel; 2 st. cijns aan (geen opgave).
V-RA 12 fol. 265v d.d. 16-7-1653: woont te Zeelst.
Eindh. NA 1229 d.d. 27-4-1671: verklaring afgelegd door Willem Jansen Ieuwens, oud circa 70 jaar, zijn vrouw Maeijken Corstiaens, oud circa 60 jaar, en zijn zoon Adriaen Willems, oud circa 32 jaar, allen wonende te Zeelst, over het pak slaag dat Ieuwen Ieuwens 3 weken eerder te Eijndhoven had opgelopen, waardoor deze zodanig was gewond dat hij gedurende enige dagen in levensgevaar was. Deze Ieuwen Ieuwens treedt nu op als getuige bij het passeren van deze akte.
V-RA 14 fol. 54v d.d. 14-11-1776 aflossing aan de weduwe Joost van Lierop en Willem de Louw, als erfgenamen van Willem Jan Uwens, van een schuldbekentenis d.d. 27-11-1671 door Geraert Handricx Blockers gedaan aan Willem Jan Ieuwens.
V-RA 15 fol. 168r d.d. 27-4-1682: boedeldeling door de kinderen uit huwelijk met Maeijken N.N. De deelgenoten: Iwen Willem Baselmans, Jan Willem Baselmans en Jan Antonis als man van Maeijken Willem Baselmans. Laatstgenoemde krijgt het Huijs en aangelag int Muggenhoel genaamd Ter Velden.
V-RA 16 fol. 75v d.d. 17-5-1691: overdracht van opgewonnen goederen te Zeelst door de erfgenamen van wijlen Willem Jansse Baselmans aan Mijs Michiels; de erfgenamen: Jan Anthonis Beckers als man van Maeijken Willem Baselmans, Peter Rijckers weduwnaar van Elisabeth Eliens eerder weduwe van Jan Willem Baselmans, Jan Anthonis Beckers en Jan Wouters(van den Wittenboer) als voogden van de kinderen van wijlen Uwen Baselmans. 
BASELMANS, Willem Jan Iewens (I413783)
 
249 (Inv.122 fol ?.1683 RADEMAKER, Catharina Handrick Symon Willems (I604739)
 
250 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. WOUTERS, Cornelia (I576468)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 6019» Volgende»


Bericht Beheerder

We streven ernaar om al onze bronnen in deze stamboom te documenteren. Als u iets toe te voegen, laat het ons weten.